TECHNOVATION 2022 Elevate. Integrate. Accelerate

TECHNOVATION 2022 Elevate. Integrate. Accelerate

Бизнеси, малки и големи, се нуждаят от технологични решения, за да са конкурентноспособни

Дата на публикуване: 16.5.2022 г.

Пътят на България към еврото – на фокус в конференцията Banking Today на Investor.bg в София на 9 май

Пътят на България към еврото – на фокус в конференцията Banking Today на Investor.bg в София на 9 май

Подуправителят на БНБ Нина Стоянова ще открие голямата банкова конференция

Дата на публикуване: 5.5.2022 г.

Български компании и организации могат да кандидатстват за космически изследвания

Български компании и организации могат да кандидатстват за космически изследвания

Проектите им може да са на стойност до 400 000 евро

Дата на публикуване: 2.11.2018 г.

БАИТ проведе среща с новото ръководство на София Тех Парк

БАИТ проведе среща с новото ръководство на София Тех Парк

Компании-членове на БАИТ се срещнаха с новото ръководство на София Тех Парк.

Дата на публикуване: 29.6.2017 г.

Първият съвместен семинар на БАИТ и БКДМП се състоя на 7 април

Първият съвместен семинар на БАИТ и БКДМП се състоя на 7 април

Проявата е в контекста на приоритетите на Европейската комисия за следващите 2 години за дигиталната трансформация на бизнеса

Дата на публикуване: 11.4.2017 г.

OTT-ИКТ към БАИТ проведе обучение на служители на АКТ Софт

OTT-ИКТ към БАИТ проведе обучение на служители на АКТ Софт

Научни изследвания и иновации в ИКТ сферата по „Хоризонт 2020“.

Дата на публикуване: 6.4.2017 г.

Над 50 счетоводители и финансови мениджъри от компаниите-членове на БАИТ се включиха в безплатния семинар с НАП

Над 50 счетоводители и финансови мениджъри от компаниите-членове на БАИТ се включиха в безплатния семинар с НАП

тема „Закона за корпоративното подоходно облагане и „данък уикенд“

Дата на публикуване: 2.11.2016 г.

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Мусала Софт

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Мусала Софт

Horizon2020 в подкрепа на научни изследвания и иновации в ИКТ сферата

Дата на публикуване: 2.11.2016 г.

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Кантек ЕООД

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Кантек ЕООД

"Хоризонт 2020"

Дата на публикуване: 8.8.2016 г.

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Фрекълз ЕООД

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Фрекълз ЕООД

18 юли 2016 г.

Дата на публикуване: 19.7.2016 г.

Как да защитим интелектуалната собственост при разработване на софтуер и сделки с него

Как да защитим интелектуалната собственост при разработване на софтуер и сделки с него

5 юли 2016 г., София

Дата на публикуване: 7.7.2016 г.

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Парафлоу Комуникейшънс ООД

OTT към БАИТ проведе обучение на служители на Парафлоу Комуникейшънс ООД

Възможности за финансиране на ИКТ иновации по Horizon2020

Дата на публикуване: 3.6.2016 г.

С подписването на меморандум за сътрудничество завърши кръглата маса за развитието на ИКТ сектора в Благоевград

С подписването на меморандум за сътрудничество завърши кръглата маса за развитието на ИКТ сектора в Благоевград

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) беше съорганизатор на събитието

Дата на публикуване: 13.4.2016 г.

Победителите в

Победителите в "Наградите на БАИТ 2015"

На 23 февруари 2015, на официална церемония в София Тех Парк, бяха отличени победителите в отделните категории от Конкурса „Наградите на БАИТ 2015”. #eskills

Дата на публикуване: 24.2.2016 г.

Безплатен семинар за партньори на ERP.BG

Безплатен семинар за партньори на ERP.BG

Заповядайте на 29 февруари 2016 г., от 19:00 часа и научете какви нови възможности за бизнес в ERP сектора има

Дата на публикуване: 18.2.2016 г.

 „Електронните умения за създаване на заетост и икономически растеж”

„Електронните умения за създаване на заетост и икономически растеж”

БАИТ обединява усилия с държавните институции, висшите училища и ИТ компании за развитие на електронните умения и създаване на заетост

Дата на публикуване: 29.4.2015 г.

Кръгла маса ”Единен цифров пазар чрез е-управление и дигитално предприемачество”, #Watify

Кръгла маса ”Единен цифров пазар чрез е-управление и дигитално предприемачество”, #Watify

организирана от БАИТ съвместно с евродепутата Ева Паунова

Дата на публикуване: 9.4.2015 г.

Дигитален предприемач в България – защо не. ИКТ иновации в полза на предприемачеството - Watify

Дигитален предприемач в България – защо не. ИКТ иновации в полза на предприемачеството - Watify

25 ноември 2014, Правец

Дата на публикуване: 18.11.2014 г.

Дигитален предприемач в България – защо не. ИКТ иновации в полза на предприемачеството - Watify

Дигитален предприемач в България – защо не. ИКТ иновации в полза на предприемачеството - Watify

Благоевград, 27 ноември 2014

Дата на публикуване: 14.11.2014 г.

ИКТ иновации в полза на предприемачеството - Watify

ИКТ иновации в полза на предприемачеството - Watify

17 октомври 2014 г., ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, зала "Руен", 11:00 часа

Дата на публикуване: 1.10.2014 г.

„Дигитален предприемач в България – защо не. ИКТ иновации в полза на предприемачеството”

„Дигитален предприемач в България – защо не. ИКТ иновации в полза на предприемачеството”

30 септември 2014 г., вторник, в зала „Хеброс”, конгресен център на Международен панаир Пловдив

Дата на публикуване: 15.9.2014 г.

Семинар на тема

Семинар на тема "ИКТ иновации в полза на предприемачеството" - Watify

23 юни 2014г., Сандански

Дата на публикуване: 17.6.2014 г.

ИКТ конференция CHANGE QUICK, Талин, Естония

ИКТ конференция CHANGE QUICK, Талин, Естония

Фокусът е върху това как информационните и комуникационни технологии (IT) се трансформира бизнес моделите в други сектори - и как можете да се възползвате максимално от ИТ за Вашия бизнес!

Дата на публикуване: 7.5.2014 г.

Регионален информационен семинар в сферата на ИКТ иновации

Регионален информационен семинар в сферата на ИКТ иновации

1 април 2014 г., София

Дата на публикуване: 26.3.2014 г.

Регионален информационен семинар в сферата на ИКТ иновации

Регионален информационен семинар в сферата на ИКТ иновации

17 март 2014 г. в Пловдив

Дата на публикуване: 28.2.2014 г.

Регионален информационен семинар в сферата на ИКТ иновации

Регионален информационен семинар в сферата на ИКТ иновации

20 март 2014 г., Стара Загора

Дата на публикуване: 28.2.2014 г.

Регионален информационен семинар в сферата на ИКТ иновации

Регионален информационен семинар в сферата на ИКТ иновации

25 март 2014 г., Благоевград

Дата на публикуване: 29.1.2014 г.

Българската асоциация по информационни технологии
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Заедно с колективните си членове БАИТ представлява интересите на над 215 фирми в своята област. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационни технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги.

ОТТ-ИКТ, БАИТ

 София 1040, България
бул. "Драган Цанков" №36
Интерпред, офис 339Б

 +359 2 946 1513
 +359 2 946 1451

 office@tto-bait.bg

 www.tto-bait.bg
 Поверителност

Сподели в социалните мрежи

Този документ е създаден по проект № BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация по информационни технологии и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Copyright © 2014 БАЙТ / Всички права запазени.